Om de twee jaar stuurt Woonmaatschappij !Mpuls een brief naar de kandidaat-huurders om te vragen of ze nog steeds kandidaat willen blijven om een sociale woning te huren. In de brief vragen we om je kandidatuur te bevestigen. Ook vragen we je om te bewijzen dat je nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde en gaan we na of je gezinssituatie is gewijzigd. Het is ook een moment dat je de kans krijgt om jouw woningkeuze aan te passen. Vanwege corona werd de actualisatie van 2021 uitgesteld naar 2022. Op 28 februari 2022 versturen wij de brieven.

Wat moet je doen?

Je krijgt van ons een brief. Het is belangrijk dat je de brief goed leest en correct invult. Tegen 31 maart 2022 moet je de brief aan ons terugbezorgen.

Wat gebeurt er als je niet of te laat reageert?
Reageer je niet op de eerste actualisatiebrief, dan sturen wij een herinneringsbrief. Reageer je niet of te laat op beide brieven, dan moeten wij jouw inschrijvingsdossier schrappen en ben je niet meer ingeschreven voor een sociale woning. Dit kunnen wij nooit ongedaan maken. Het is mogelijk om je  opnieuw in te schrijven. Je krijgt dan een nieuw inschrijvingsnummer en komt dan opnieuw helemaal onderaan de wachtlijst.

Heb je hulp nodig bij het invullen van de brief?
Je kan ons telefonisch en per mail contacteren. Het is ook mogelijk om bij ons langs te komen op afspraak.

Ben je ingeschreven om een garage te huren?
Momenteel worden enkel de kandidaat-huurders die op de wachtlijst staan voor een woning aangeschreven. Later dit jaar krijgen de kandidaat-huurders van een garage ook een brief om het behoud van hun inschrijvingsdossier na te gaan. Wij zullen dit vooraf aankondigen.

Heb je vragen over dit artikel?
Neem contact op met de dienst kandidatenbeheer via het mailadres kandidaten@wm-impuls.be.