Ik aanvaard de woning niet

Je krijgt van ons een aangetekende brief als we een passende woning voor je hebben. Binnen de 15 kalenderdagen moet je laten weten wat je beslist.

Vind je de woning niet goed? Dan kun je deze weigeren.

Als je weigert, dan krijg je ten vroegste drie maanden later een nieuw aanbod. Tenzij je op het moment van de weigering meldt dat we je toch binnen de drie maanden een nieuwe aangetekende brief mogen versturen.

Weiger je ook het tweede aanbod? Dan schrappen we je inschrijving. Als je dan nog bij ons wilt huren, moet je opnieuw je kandidatuur indienen. Dan kom je opnieuw achteraan de wachtlijst.

Niet reageren is geschrapt worden

Reageer je twee keer niet op onze aanbodbrieven? Dan schrappen we jou van onze wachtlijst. Je ontvangt een brief met de melding dat je van de lijst wordt geschrapt.