Inkomen

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of een vervangingsinkomen.

Het inkomen van alle gezinsleden ouder dan 18 jaar die niet ten laste zijn, telt mee.
Het inkomen van inwonende ouders en grootouders die jonger dan 65 jaar zijn, telt voor de helft mee. Hierop zijn enkele uitzonderingen die je leest hieronder (‘welke inkomens tellen niet mee’).

Wij kijken naar het inkomen van 3 jaar geleden. Dat wil zeggen:

  • Als je inschrijft in 2018: we kijken naar je inkomen van 2015.
  • Als je inschrijft in 2019: we kijken naar je inkomen van 2016.

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Het maximale inkomen als je inschrijft in 2018:

Jouw gezinstype

Geïndexeerde inkomensgrens 2018

Alleenstaande

24.452 euro

Alleenstaande met handicap

26.500 euro

Iedere andere persoon zonder kinderen

36.676 euro

Verhoging per persoon ten laste*

2.050 euro

* Een persoon ten laste betekent:

  • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
  • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
  • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

Welke inkomens tellen we niet mee?

We tellen het inkomen niet mee van:

  • ongehuwde kinderen jonger dan 25 jaar die vanaf hun meerderjarigheid altijd bij het gezin woonden.
  • ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen als ze ouder dan 65 jaar of ernstig gehandicapt zijn.

Je kan ook inschrijven als:

  • je inkomen drie jaar geleden hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien is je inkomen gezakt onder de maximumgrens.
  • je drie jaar geleden geen inkomen had, maar een van de jaren erna wel.
  • je geen inkomen had tussen drie jaar geleden en vandaag. Je moet dan wel een verklaring op eer invullen.