Eén weg naar je sociale woonmaatschappij

Beste huurder In de volgende jaren slaan de sociale huisvestingmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in Vlaanderen de handen in elkaar om samen woonmaatschappijen te vormen. Concreet betekent dit dat er in jouw gemeente op termijn slechts één centrale...

Werfnieuws

In de Nieuwe Tuinwijk in Menen worden momenteel 14 woningen gerenoveerd. Deze zullen in de loop van dit jaar klaar zijn. De bestaande woningen en appartementen op de hoek van Olmenlaan en Acacialaan werden gesloopt. In het najaar starten we er met de bouw van 20...

Nieuwe appartementen in de Kersenlaan en Kortrijkstraat

Vanaf juni hebben wij 44 nieuwe woongelegenheden die we zullen verhuren aan alleenstaanden en gezinnen. Deze appartementen beschikken over de nieuwste technieken. Woonmaatschappij !Mpuls zet dus volop in op bouwen en aankopen van energiezuinige woningen....

Nieuwe woningtypes in Menen

Er werden 24 nieuwbouwappartementen aangekocht in de Kortrijkstraat te Menen. Er zijn daar nieuwe woningtypes aanwezig waarvoor je nog niet kon inschrijven. Wij geven jou nu de kans om zich kandidaat te stellen.                   Nieuwe woningtypes Wie kan zich...

Actualisatie van de wachtlijst

Om de twee jaar stuurt Woonmaatschappij !Mpuls een brief naar de kandidaat-huurders om te vragen of ze nog steeds kandidaat willen blijven om een sociale woning te huren. In de brief vragen we om je kandidatuur te bevestigen. Ook vragen we je om te bewijzen dat je nog...