1. Home
 2. /
 3. Het huurcontract

Vanaf 01/01/2024 wordt er gewerkt met een nieuwe manier van toewijzen, gebaseerd op vier pijlers.

Pijler 1

Onder deze pijler zitten de standaardtoewijzingen. De onderstaande voorrang wordt achtereenvolgens toegepast:

 1. De kandidaat-huurder die 20 jaar gewoond heeft in de gemeente;
 2. De kandidaat-huurder die 5 jaar ononderbroken gewoond heeft van de laatste 10 jaar in de gemeente;
 3. De kandidaat-huurder die 5 jaar ononderbroken gewoond heeft van de laatste 10 jaar in het werkingsgebied;
 4. De kandidaat-huurder die mantelzorg verleent of ontvangt van één of meer personen die woning in de gemeente waar de toe te wijzen woning ligt;
 5. Chronologie van inschrijving.

Pijler 2

Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik wijst jaarlijks 20% van haar toewijzingen toe aan deze pijler. De woonbinding van pijler 1 is hier niet van toepassing. De toewijzingen in deze pijler zijn bedoeld voor kandidaten die in een zeer dringende situatie zitten:

 • (dreigend) dak- of thuislozen;
 • Jongeren die zelfstandig wonen of gaan wonen met begeleiding
 • Geestelijke gezondheidsproblematiek
 • Wonen in slechte huisvesting
 • Bijzondere omstandigheden van sociale aard.

In samenwerking met W13 hebben we een model uitgewerkt om deze toewijzingen op een objectieve manier te behandelen. Meer informatie over dit model kan je terugvinden bij downloads.

 

De aanmelding van pijler 2 dient te gebeuren met het uniform aanmeldingsformulier opgesteld in samenwerking met W13 (zie aanmeldingsformulier bij downloads). De welzijnsinstanties binnen het werkingsgebied van W13 kunnen het aanmeldingsformulier invullen en vervolgens samen met de cliënt opladen op het Centraal Inschrijvingsregister. Enkel de kandidaat-huurders die behoren tot de doelgroep ‘wonen in een slechte huisvesting’, moeten het formulier niet invullen. Zij kunnen zichzelf aanmelden. Hierbij is het wel noodzakelijk dat de nodige bewijsstukken opgeladen worden in het Centraal Inschrijvingsregister.

Pijler 3

Als Woonmaatschappij mag je werken met doelgroepen. Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik heeft de volgende doelgroepen:

 • De kandidaat-huurder vanaf 65 jaar: Deze woningen zijn allemaal gelijkvloers, of te bereiken met lift. Een kandidaat-huurder kan zich aanmelden als hij 65 jaar of ouder is, of de samenwonende partner is 65 jaar of ouder. Indien er geen kandidaat-huurders op de wachtlijst staan die 65 jaar zijn, wordt de woning leeg gelaten tot er zich een kandidaat-huurder aanbiedt die voldoet;
 • De kandidaat-huurder met een fysieke beperking: Dit zijn rolstoeltoegankelijke woningen. Deze woningen worden prioritair toegekend aan rolstoelgebruikers. Indien er geen rolstoelgebruikers op de wachtlijst staan, wordt dit toegekend aan kandidaat-huurders met een beperkte stapfunctie. Dit kan aangetoond worden met een attest van een dokter specialist, of wanneer de kandidaat-huurder minstens twee punten heeft op verplaatsing bij het FOD. Een attest van een huisarts is hierbij niet voldoende.
 • De kandidaat-huurder met een geestelijke gezondheidsproblematiek: Om aan te melden moet er een attest opgesteld door de begeleidende instantie worden voorgelegd, waaruit blijkt dat de kandidaat-huurder een geestelijke gezondheidsproblematiek heeft. Van deze doelgroep wordt er verwacht dat er bij de aanvang van de huurovereenkomst een begeleidingsovereenkomst wordt gesloten met een instelling geestelijke gezondheidsproblematiek gelegen in ons werkingsgebied.

Voor de eerste twee doelgroepen is een adressenlijst waarop de voorrang geldt. Voor de derde doelgroep geldt dit niet. Als er een pand wordt opgezegd, zoeken we voor de eerste kandidaat-huurder op de wachtlijst van deze doelgroep een gepast aanbod.

Pijler 4

Pijler 4 omvat de interne mutaties en bijzondere toewijzingsregels. Huurders die door Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik verplicht moeten verhuizen krijgen voorrang. Ook zijn er een aantal specifieke toewijzingsregels. Wens je meer uitleg hierover? Neem dan contact op met team klanten.