1. Home
  2. /
  3. Ik ben huurder
  4. /
  5. Houden van huisdieren

Houden van huisdieren

Huisdieren houden mag, maar Woonmaatschappij !Mpuls houdt rekening met het woningtype en de mogelijke hinder voor de buren. De volgende richtlijnen heeft Woonmaatschappij !Mpuls opgesteld:

Duplex op het verdiep 1 hond of kat én 1 klein huisdier*
Duplex op het gelijkvloers 2 honden of katten en 1 klein huisdier *
Woning 2 honden of katten en 1 klein huisdier *
Appartementsgebouw 1 klein huisdier *

*Een klein huisdier: Hamster, konijn, cavia,… (niet limitatieve opsomming).

Indien u wenst te weten of het aangewezen is om een bepaald huisdier te houden in uw woning, kunt u ons steeds contacteren.

Indien de huurder wenst af te wijken van deze richtlijnen, dient dit aangevraagd te worden bij Woonmaatschappij !Mpuls. Woonmaatschappij !Mpuls kan de aanvraag steeds weigeren. Wanneer er vastgesteld wordt dat er hinder is bij de buren, kan Woonmaatschappij !Mpuls verzoeken om de huisdieren te verwijderen uit de woning.

Huurders die een tuin hebben mogen geen kippen of hanen houden. De tuinen van de sociale woningen zijn beperkt in grootte waardoor mogelijke hinder (geuroverlast, lawaaioverlast,…) steeds vermeden moet worden voor de aangrenzende bewoners.

Bij inschrijving van de kandidaat-huurder worden de richtlijnen rond het houden van dieren toegelicht. De kandidaat- huurder tekent een verklaring dat ze bovenstaande uitleg gehoord en begrepen hebben.

Bij toewijzing worden de aanwezige dieren geregistreerd aan de hand van een verklaring. Er wordt duidelijk gemaakt aan de huurder dat er bij overlast (lawaai, geur, gevaarlijk gedrag, vuil,…), er kan gevraagd worden om het huisdier weg te doen. Weigert de huurder dit, dan kan er beslist worden om de huurovereenkomst te beëindigen (procedure leefbaarheid- overlast).

Deze richtlijnen werden opgesteld in oktober 2017. De huurders werden op de hoogte gebracht met een algemene brief met de uitleg over het houden van huisdieren. Tijdens de huisbezoeken door de huurderbegeleiders wordt er geregistreerd hoeveel huisdieren er aanwezig zijn in de woning. Indien dit de richtlijnen overschrijdt, wordt er een overgangsprocedure gevolgd. Huidige huurders met teveel huisdieren mogen deze houden, maar van zodra er een huisdier overlijdt, moeten ze zich houden aan de nieuwe richtlijnen. Bij mutatie-aanvragen wordt geen rekening gehouden met deze overgangsbepaling.