1. Home
  2. /
  3. Ik ben huurder
  4. /
  5. Iets veranderen of bijbouwen

Iets veranderen of bijbouwen

Je mag niet zomaar veranderingen aan je woning doen. Het is de bedoeling dat je na de huurperiode je huis teruggeeft in de oorspronkelijke staat, zoals we die samen vaststelden in de plaatsbeschrijving.

Wil je toch aanpassingen doen aan je woning? Dan moet je schriftelijk toestemming vragen en krijgen van woonmaatschappij !Mpuls. Het directiecomité beslist over deze aanvraag en motiveert waarom het al dan niet werd goedgekeurd. Je ontvangt binnen de maand na het directiecomité een brief met de beslissing die werd genomen.

Soms is onze toestemming niet voldoende. Bijvoorbeeld voor een tuinhuis moet je ook stedenbouwkundige voorwaarden respecteren. Vraag dit na bij de gemeente.

Let op: het werk wordt op eigen kosten en verantwoordelijkheid uitgevoerd. Ook latere onderhouds- en herstellingswerken zijn ten laste voor jou. Hou er ook rekening mee dat er bij het verlaten van de woning kan gevraagd worden om de verbouwingen in goede staat achter te laten of terug in oorspronkelijke staat te herstellen. We kunnen ook de veranderingen overnemen zonder dat je daarvoor een vergoeding kan krijgen. Woonmaatschappij !Mpuls beslist hierover.