1. Home
  2. /
  3. Ik ben huurder
  4. /
  5. Ik heb een klacht

Ik heb een klacht

Heb je een klacht over !Mpuls, omdat je vindt dat !Mpuls iets niet goed heeft gedaan? Dan kan je een klacht indienen bij onze klachtenbehandelaar via klachten@wm-impuls.be of via dit  formulier.

Gelieve altijd duidelijk je naam en adres te vermelden. Anonieme klachten beschouwen wij niet als een klacht. Je kan je klacht mondeling of schriftelijk doen.

Let op: een klacht is uiting rond de ontevredenheid over de handelingen of de werking van !Mpuls ( en haar partners) of andere huurders. Een klacht is geen technische, sociale of andere melding.

Wanneer je vindt dat uw klacht geen gevolg of gehoor krijgt kan men beroep doen op de Vlaamse Ombudsdienst:

Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86 te 1000 Brussel
Fax: 02 552 48 00
E-mail: info@vlaamseombudsdienst.be 
Telefoon: 02 552 48 48 – 1700 (gratis nummer)

Geen verwarming of warm water?

 

Bulex Services02 800 49 00

Dringende problemen met elektriciteit?

 

DM Elektro0460 96 27 59

Wij werken op afspraak

Je kan ons elke werkdag telefonisch bereiken tussen 9u en 12u en 13u en 16u of stuur ons een e-mail:

info@wm-impuls.be
verhuring@wm-impuls.be
socialedienst@wm-impuls.be
technischedienst@wm-impuls.be
boekhouding@wm-impuls.be