1. Home
  2. /
  3. Ik ben huurder
  4. /
  5. Kan woonmaatschappij !Mpuls mijn...

Kan woonmaatschappij !Mpuls mijn huurcontract stopzetten?

Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik kan jouw huurcontract enkel stopzetten in twee specifieke situaties:

Je tekende een huurcontract van bepaalde duur:

Als je na 1 maart 2017 een huurovereenkomst hebt afgesloten dan ondertekende je een contract van bepaalde duur. Dit contract is negen jaar geldig, na die negen jaar kan je huurcontract telkens met drie jaar verlengd worden. Dit kan enkel als je aan deze voorwaarden voldoet:

  • Je inkomen mag niet te hoog zijn. 
  • De rationele bezetting van de woning moet voldoen. Dit betekent dat je woning niet te veel slaapkamers mag hebben volgens het aantal gezinsleden. Heb je te veel slaapkamers dan zal Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik je een kleinere woning aanbieden. Weiger je twee keer een aanbod dan kan Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik je contract niet meer verlengen.

Je komt de huurdersverplichtingen niet na:

Dit geldt voor alle huurders, onafhankelijk welk huurcontract er werd ondertekend. Woonmaatschappij !Mpuls kan het huurcontract stopzetten als je de huurdersverplichtingen niet nakomt.

Voor elke reden geldt een specifieke opzegprocedure. Hieronder vind je de belangrijkste redenen om de huurovereenkomst stop te zetten.

  • Je pleegt domiciliefraude;
  • Je hebt een huurachterstal en komt het afbetalingsplan niet na;
  • Je hebt een eigendom verworven.