1. Home
 2. /
 3. Ik ben huurder
 4. /
 5. Mijn gezin wordt groter

Mijn gezin wordt groter

Als je gezin groter wordt, dan moet je dit binnen de maand aan ons laten weten. Je huurprijs hangt namelijk af van je gezinsgrootte. Ook bepaalt je gezinsgrootte welke woning best bij je gezin past: als je woning te klein wordt, dan kan je eventueel verhuizen. Dat noemen we een mutatie.

Wat laat je zeker weten?

 • Er is een kindje geboren.
 • Er komt opnieuw een zoon/dochter/kleinkind met meewonen met verblijfsregeling
 • Er komt iemand (tijdelijk) bij je gezin wonen ( = bijwoner):
  • Alleen de echtgenoot en feitelijke partner van de hoofdhuurder, of persoon die wenst wettelijk samen te wonen met de hoofdhuurder, kunnen huurder worden en woonrechten verwerven. De wettelijke samenwonend of gehuwde partner moet bij aanvang van de bijwoning samen met de hoofdhuurder voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.
  • De feitelijke partner moet na één jaar duurzaam samenwonen voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.
  • Alle andere personen die tijdelijk of duurzaam bijwonen en die hun hoofdverblijfplaats in de sociale huurwoning vestigen of er zich domiciliëren, kunnen geen huurder worden en geen woonrechten verwerven. Hun bijwoonst dient wel aangevraagd te worden aan de !Mpuls.
  • Het inkomen van personen die in de woning duurzaam komen bijwonen telt mee voor de huurprijs. Behalve dat van minderjarige bijwoners, meerderjarige kinderen die nog genieten van kinderbijslag of van personen die tijdelijk bewonen.
  • De woning mag niet te klein worden door de bijwoner, indien dit het geval is moet de bijwoner de woning verlaten. De technische dienst gaat na of de woning groot genoeg is.

Wat breng je mee op afspraak?

 • Het laatste aanslagbiljet van de bijwoner
 • Identiteitskaart
 • Attest Nederlands taal Niveau 1 van de bijwoner indien van toepassing
 • Invaliditeitsattest van de bijwoner indien van toepassing
 • Verblijfsregeling van kinderen van bijwoner indien van toepassing
 • Indien het gezinsinkomen 20% gedaald is, de loonfiches van laatste 3 maanden van alle meerderjarigen