1. Home
  2. /
  3. Ik ben huurder
  4. /
  5. Mijn gezin wordt kleiner

Mijn gezin wordt kleiner

Als je gezin kleiner wordt, dan moet je dit binnen de maand aan ons laten weten. Je huurprijs hangt namelijk af van je gezinsgrootte. Ook bepaalt je gezinsgrootte welke woning best bij je gezin past. Het kan zijn dat je woning te groot wordt volgens je gezinssituatie.

Gaan jij en je partner uit elkaar?

De partner die verhuist moet zijn adreswijziging doorgeven aan de Dienst Bevolking van de stad waar hij/zij gaat wonen. Neem ook contact met ons op en breng ons op de hoogte van deze verandering.

Belangrijk om te weten: De waarborg kan niet tussentijds naar aanleiding van een gezinswijziging afgerekend worden. Het bedrag dat werd betaald toen je in huur kwam zal pas afgerekend worden als de langst blijvende huurder de opzeg van de woning geeft. Jullie moeten dus onderling akkoord komen hoe de verdeling van de waarborg zal gebeuren.

Verlaat jouw kind of een ander familielid de woning?

Geef de adreswijziging door aan de Dienst Bevolking van de stad waar hij/zij gaat wonen. Als je gezin kleiner wordt, dan kan je woning te groot worden volgens het aantal gezinsleden. We kunnen je vragen om te verhuizen naar een kleinere woning.

Natuurlijk mogen wij jou niet gelijk welke woning aanbieden. De nieuwe woning moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  • De woning moet binnen een straal van 5 kilometer van je huidige woning liggen;
  • De huurprijs mag niet hoger zijn dan de huurprijs van je huidige woning;
  • Je hebt recht op twee gepaste aanbiedingen.

Wil je toch niet verhuizen?

Dan vraagt Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik je een onderbezettingsvergoeding te betalen voor de slaapkamers dat je te veel hebt. Je betaalt een bedrag per maand voor elke slaapkamer die je te veel hebt. Dit is wettelijk zo bepaald en wordt ook maandelijks geïndexeerd.

Wijzigt het domicilie-adres van jouw kind, maar komt hij/zij nog regelmatig bij jou langs?

Vul een verblijfsregeling in en bezorg deze aan ons. Het is belangrijk dat de ouder, voogd of het familielid waar je kind hoofdzakelijk verblijft deze verblijfsregeling ondertekent. Pas dan kan je een gezinskorting krijgen. Gezinskortingen worden ook jaarlijks geïndexeerd.

Belangrijk om te weten: Uw huurprijs kan pas aangepast worden als de domiciliewijziging van het vertrekkend gezinslid werd goedgekeurd door de Dienst Bevolking. De wijkagent komt langs op het nieuw adres om vast te stellen dat het vertrekkend gezinslid effectief is verhuisd. Via de KSZ (Kruispunt Sociale Zekerheid) worden wij automatisch op de hoogte gebracht van deze verandering. We passen jouw huurprijs aan en brengen je per brief op de hoogte van een eventuele aanpassing van de huur.