1. Home
  2. /
  3. Ik ben huurder
  4. /
  5. Mijn inkomen verandert

Mijn inkomen verandert

Mijn inkomen is nu lager dan drie jaar geleden. Breng de inkomstengegevens van alle meerderjarige inwonende personen binnen van de voorbije drie maanden.

Mijn inkomen is veranderd door:

  • Werkloosheid: breng een attest van de vakbond binnen (RVA, ABVV of ACV)
  • Ziekte/invaliditeit: breng een attest van het ziekenfonds binnen (Solidaris, CM, Neutraal Ziekenfonds, Liberaal Ziekenfonds of Helan)
  • Andere werkgever en/of ander werkregime (vb 4/5 ipv voltijds): breng de loonfiches binnen
  • Pensioen: breng de berekeningsfiche van de pensioendienst binnen.

Vraag een aanpassing van de huurprijs en Dienst Verhuring bekijkt of je recht hebt op een vermindering voor een periode van minimum 6 maanden (of tot het einde van het lopende jaar).