Wat doet woonmaatschappij !Mpuls voor haar huurders?

Huurdersadviesraad

Tweemaandelijks houden wij een huurdersadviesraad. Wij vinden het belangrijk dat de huurders betrokken worden in de werking van Woonmaatschappij !Mpuls. De huurdersadviesraad zorgt ervoor dat de stem van de huurders wordt gehoord. De huurders krijgen de kans om hun mening te geven en om vernieuwende ideeën aan te reiken. Zo kunnen wij onze werking optimaliseren in functie van onze huurders.
Wenst u deel te nemen aan de huurdersadviesraad? Neem dan zeker contact met ons op!

Wijkambassadeurs

Woonmaatschappij !Mpuls werkt met wijkambassadeurs. Dit zijn huurders die zich willen inzetten voor hun straat, wijk of appartementsblok. De wijkambassadeurs zijn een brug tussen Woonmaatschappij !Mpuls en de huurder. Zij zijn een luisterende oor voor hun buren, hebben voeling met de wijk en zijn een laagdrempelig aanspreekpunt voor de huurders. Signalen dat zij opvangen geven zij door aan Woonmaatschappij !Mpuls.
Wenst u zich kandidaat te stellen als wijkambassadeur? Neem dan zeker contact met ons op!

Bewonersvergaderingen

Er worden twee keer per jaar bewonersvergaderingen georganiseerd in verschillende wijken. Deze bewonersvergaderingen worden georganiseerd in samenwerking met het lokaal dienstencentrum Allegro te Menen. Het doel van de bewonersvergaderingen is om te informeren. Er worden verschillende onderwerpen aangereikt met betrekking tot het domein van de huisvesting. Tevens is de bewonersvergadering een moment van gezellig samenzijn.