1. Home
  2. /
  3. Ik ben...
  4. /
  5. Wat doet...

Wat doet woonmaatschappij !Mpuls voor haar huurders?

Huurdersadviesraad

Tweemaandelijks houden wij een huurdersadviesraad. Wij vinden het belangrijk dat de huurders betrokken worden in de werking van Woonmaatschappij !Mpuls. De huurdersadviesraad zorgt ervoor dat de stem van de huurders wordt gehoord. De huurders krijgen de kans om hun mening te geven en om vernieuwende ideeën aan te reiken. Zo kunnen wij onze werking optimaliseren in functie van onze huurders. Wil je graag deelnemen aan de huurdersadviesraad? Neem dan contact op met onze huurdersbegeleiders.

Bewonersvergaderingen

Tweejaarlijks worden er bewonersvergaderingen georganiseerd in verschillende wijken. De bewonersvergaderingen worden georganiseerd in samenwerking met het lokaal dienstencentrum Allegro te Menen. Het doel van de bewonersvergaderingen is om te informeren. Er worden verschillende onderwerpen rond het thema huisvesting aangereikt. Bovendien is het een moment van gezellig samenzijn.

Data Wijk Locatie
Vrijdag 13-05-2022 om 13u30 Centrum Menen Allegro
Woensdag 11-05-2022 om 10u Lauwe ‘t Applauws
Vrijdag 29-04-2022 om 13u30 Nieuwe Tuinwijk Zaal Koekuit
Woensdag 01-06-2022 om 13u30 De Barakken De Ravelijn
Vrijdag 17-06-2022 om 13u30 Sint-Janswijk – Ons Dorp – Em. Vanderveldestraat – Rusthof Ter Berken Guido Gezellelaan
Woensdag 14-09-2022 om 13u30 Ter Beke – Groenhof – ‘t Vosken Guido Gezellelaan
Vrijdag 23-09-2022 om 13u30 Paradijs – Wijk Ten Bulke Dorpshuis