1. Home
 2. /
 3. Ik ben...
 4. /
 5. Inschrijvingsvoorwaarden sociale...

Inschrijvingsvoorwaarden sociale woning

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen om in te schrijven. U en uw partner moeten aan deze voorwaarden voldoen:

Leeftijdsvoorwaarde

U moet minstens 18 jaar oud zijn op het ogenblik van de inschrijving. In een aantal situaties kan hiervan afgeweken worden:

 • Een minderjarige, ontvoogde persoon;
 • Een minderjarige persoon die zelfstandig woont of alleen gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst of het OCMW;
 • Personen die verlengd minderjarig werden verklaard met begeleiding door een erkende dienst.

Inkomensvoorwaarde

Bij inschrijving mag uw inkomen niet te hoog zijn. Deze inkomensgrenzen zijn wettelijk bepaald en veranderen jaarlijks. U kunt deze inkomensgrenzen raadplegen op de website van de VMSW.

Met de volgende inkomsten wordt er rekening gehouden:

 • Gezamenlijk belastbaar inkomen en afzonderlijk belastbare inkomsten;
 • Leefloon;
 • Inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap;
 • De van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit buitenland of verworven bij Europese of internationale instellingen.

Wij houden rekening met het gezinsinkomen van het meest recente jaar waarvoor er een aanslagbiljet beschikbaar is. Wij kunnen maximaal kijken naar het inkomen van drie jaar geleden.

Ligt het gezinsinkomen van uw meest recente aanslagbiljet boven de inkomensgrens en is uw huidige inkomenssituatie gewijzigd?
Wij onderzoeken of u op basis van uw huidig inkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarde. U dient alle inkomstbewijzen van de laatste drie maanden aan ons te bezorgen.

Gaat u uit elkaar met uw partner?
Wij houden enkel rekening het inkomen van de persoon dat effectief de sociale woning zal betrekken. Er wordt geen rekening gehouden met de inkomsten van de ex-partner.

Eigendomsvoorwaarde

U mag geen eigendom of bouwgrond hebben. Deze voorwaarden gelden voor België én het buitenland:

 • U mag geen woning of perceel dat bestemd is voor woningbouw volledig of gedeeltelijk in volle eigendom hebben, of volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik hebben.
 • U mag geen volledig of gedeeltelijk recht op erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebben op een woning of bouwgrond;
 • U mag de woning of bouwgrond niet volledig of gedeeltelijk in erfpacht, opstal of vruchtgebruik gegeven zijn.
 • Bent u zaakvoerder? U kunt niet inschrijven als u een zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent van een vennootschap waarin er een woning of een perceel, bestemd voor woningbouw, werd ingebracht.

Er zijn enkele uitzonderingen. U moet de woning dan wel verkopen maximum één jaar nadat u een sociale woning kreeg:

 • De woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. U moet zich binnen de twee maanden na het besluit komen inschrijven;
 • U hebt een fysieke handicap en de woning is niet aangepast aan uw handicap;
 • U hebt een handicap en u komt in aanmerking voor een ADL-Woning.
 • U hebt een woning dat ligt in een zone in België waar permanent wonen niet is toegelaten;
 • U gaat uit elkaar en u hebt met uw ex-partner een gedeeltelijk volle eigendom;
 • U hebt de woning of bouwgrond kosteloos verworden via schenking, erfenis,…
 • U hebt het beheer over uw woning verloren via faillissement, of door de collectieve schuldenregeling.

Verblijfsvoorwaarde

U moet ingeschreven zijn in één van de volgende registers:

 • Het bevolkingsregister;
 • Het vreemdelingenregister;
 • Een referentieadres hebben.

Het is niet voldoende als u ingeschreven bent in het wachtregister, of een verblijfsvergunning hebt van minder dan 3 maanden.

Taalkennisvereiste bij zittende huurders

Voor alle nieuwe huurder vanaf 1 november 2017 geldt er een taalkennisvereiste. Dit houdt in dat u na één jaar sociaal huren verplicht een basisniveau Nederlands moet spreken. Een basisniveau Nederlands is het niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.

Bij inschrijving gaan wij na of u reeds beschikt over een basisniveau Nederlands. Spreekt u op het inschrijvingsmoment onvoldoende Nederlands, raden wij u aan om langs te gaan bij het agentschap Integratie en Inburgering. Zij kunnen u helpen zoeken naar een gepaste cursus Nederlands.