Mijn plaats op de wachtlijst

De wachtlijst is een dynamisch gegeven en verandert op regelmatige tijdstippen: Er komen nieuwe inschrijvingen bij, de prioriteiten/woningkeuze veranderen in een dossier, er worden woningen toegewezen aan kandidaat-huurders,…

Daarom geeft de plaats op de wachtlijst steeds een indicatie, maar is het nooit een vast gegeven.

Geef uw inschrijvingsnummer en rijksregisternummer in en klik op de knop “Toon mijn plaats op de wachtlijst”. Dan kunt u uw huidige plaats op de wachtlijst raadplegen.

 

Hebt u bijkomende vragen over uw plaats op de wachtlijst? Neem dan contact op met de dienst kandidatenbeheer.