1. Home
  2. /
  3. Ik ben kandidaat
  4. /
  5. Wat is de actualisatie?

Wat is de actualisatie?

Wij actualiseren de wachtlijst minstens elke twee jaar. Dit gebeurt steeds in de oneven jaren (2019, 2021,2023). In de even jaren, kunnen wij beslissen om een tussentijdse actualisatie te houden van onze wachtlijst.

Een actualisatie wil zeggen dat wij elke kandidaat-huurder een brief sturen met de vraag of hij/zij nog steeds kandidaat-huurder wil blijven voor een woning. De kandidaat-huurder dient (tijdig) te reageren op deze brief, en ons indien nodig bijkomende documenten te bezorgen. Reageert de kandidaat-huurder niet (tijdig), dan wordt het inschrijvingsdossier geschrapt.

Werd uw inschrijvingsdossier geschrapt naar aanleiding van een actualisatie? Wij kunnen de schrapping van uw dossier niet ongedaan maken. U hebt wel de mogelijkheid om zich opnieuw in te schrijven. U komt dan onderaan de wachtlijst te staan. Het is dus heel belangrijk om te antwoorden op de actualisatiebrief.