Welke inschrijvingsdocumenten heb ik nodig?

Bij inschrijving gaan we na of u voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden. Hiervoor is het noodzakelijk dat u bepaalde documenten meebrengt.

  • Uw identiteitskaart of paspoort;
  • Inkomen: Wij hebben uw laatst gekende aanslagbiljet nodig. Ligt het inkomen van het laatst gekende aanslagbiljet boven de inkomensgrens, of hebt u nog nooit een aanslagbiljet gehad? Neem dan de inkomsten mee van de laatste drie maanden.

Afhankelijk van uw situatie, dienen er nog bijkomende documenten bezorgd te worden:

  • Een bewijs van het vonnis in verband met de regeling voor de kinderen;
  • Een bewijs van onbewoonbaar- of ongeschiktverklaring;
  • Een bewijs van gezinshereniging;
  • Een attest van invaliditeit;
  • Een attest rolstoelgebruiker of beperkte stapfunctie;
  • Een aankoopakte eigendom indien u en uw partner uit elkaar gaan;
  • Een bewijs verlies beheer eigendom bij collectieve schuldenregeling.

Indien er nog bijkomende documenten nodig zijn, wordt dit besproken op de afspraak.