1. Home
  2. /
  3. Over !Mpuls
  4. /
  5. Visie en missie

Visie en missie

Visie

Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik wil een goede woonmaatschappij zijn en streeft naar tevreden bewoners. De huurder staat centraal in het beleid en de dienstverlening. Vanuit een actieve relatie met de huurder wordt de dienstverlening verder uitgebouwd en wordt bij elk initiatief de vraag gesteld of de huurder echt centraal staat.

We willen de betrokkenheid en participatie van de huurders verankeren door het installeren van een huurdersadviesraad en investeren in laagdrempelig en transparant overleg.

Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik houdt de vinger aan de pols en wil creatief inspelen op de maatschappelijke veranderingen en permanent haar woonkwaliteit en dienstverlening verbeteren. In die optiek wil Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik:

  • Verder blijven werken aan de opwaardering van het huidig patrimonium door een professioneel, transparant en efficiënt beheer van het bestaand patrimonium.
  • Een gezonde financiële organisatie zijn en blijven, die prioriteit geeft aan een toekomstgericht nieuwbouw en duurzame renovatie.
  • Blijven groeien en bijkomende woningen realiseren die passen bij de veranderende woonbehoeftes in de samenleving.

Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik zal de betrokkenheid en ontplooiing van haar medewerkers verder optimaliseren. Daarbij hoort een strategisch personeelsbeleid met aandacht voor samenwerking, vorming, competentieontwikkeling, begeleiding, opvolging en evaluatie.

 

 

Missie

Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik wenst een bijdrage te leveren aan het oplossen van de sociale woonproblematiek door het bouwen en verhuren van sociale woningen die voldoen aan de kwaliteitsnormen, duurzaamheid en energiezuinigheid.

In overleg en samenwerking met haar partners wil Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik een betaalbaar, kwalitatief en leefbaar woonaanbod realiseren in overeenstemming met het sociaal woonbeleid van de Vlaamse Regering. Daartoe zetten we een transparante, correctie, financieel leefbare en servicegerichte dienstverlening op. In deze optie streeft Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik binnen haar dienstverlening naar een gelijke behandeling met eerbied voor elke levensbeschouwing, achtergrond, overtuiging, huidskleur, persoonlijkheid en opvatting.

Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik investeert ook in de basisbegeleidingstaken voor haar huurders onder andere in de vorm van huisvestingsondersteuning- en woonbegeleiding.

Voor de woonactoren en het lokaal bestuur wil Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik een duidelijk aanspreekpunt, partner en een betrokken vertegenwoordiger zijn met betrekking tot het sociaal wonen in de Stad.

Doorheen deze missie tracht Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik de opdracht van de Vlaamse Wooncode te realiseren en een bijdrage te leveren tot het recht op betaalbaar en kwalitatief wonen voor personen die moeilijk op de private huurmarkt terecht kunnen.